Tietoturvaseloste

Askolan Hiisi ry talviuinti 2018-19 tietosuojaseloste laadittu 1.9.2018

1. Rekisterin pitäjä: Askolan Hiisi ry, Askolantie 5 A 2, 07500 Askola, askolanhiisi@gmail.com / 0400-744771, www.askolanhiisi.fi

2. Yhteyshenkilö: Veikko Kurki 040-5605762, askolanhiisi@gmail.com

3. Rekisterin nimi: Talviuinti 2018-19

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Henkilötietoja kerätään talviuintiin osallistujien todentamiseksi sekä kausi- ja kertamaksujen toteutumisen seurantaa varten. Osallitujien nimet ovat esillä uintien käyntikertalomakkeella ns. ruksilistalla uintikansiossa Tuomirannan takkahuoneen pöydällä.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään kaikkien osallistujien nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Suomen Ladun jäsenyystiedot ja jäsennumero sekä uintimaksujen toteutuma.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoituslomakkeella, joka pudotetaan Tuomirannan saunan takkahuoneessa olevaan lukittuun postilaatikkoon. Antaessaan em. tiedot osallistuja hyväksyy tietojensa käyttämisen tämän rekisterin esittämään käyttötarkoitukseen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Rekisterin tietoja käsittelee yhdistyksessä tämän rekisterin yhteyshenkilö. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa viranomaisille niitä pyydettäessä.

8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötietoja säilytetään talviuintikauden 2018-19 yhteyshenkilön tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeella kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan yhteyshenkilön kotona. Tiedot hävitetään heti talviuintikauden jälkeen, kunnes uintimaksujen suoritukset on todettu. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä kohdassa kaksi mainittuun rekisteristä vastaavaan henkilöön. Tiedot näytetään vain henkilölle itselleen tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen: Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin . Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.9.2018